Kontakt

Adres Polskiej Szkoły:

Polska Szkola im. Stanislawa Kostki
127 Paterson Ave.
Wallington, NJ 07057

Telefon do biura Polskiej Szkoły: (973) 777-6103

Fax: (973) 778-7750

E-mail:

Dyrektor Szkoły – Siostra Emilia Zdeb: sr_emilia@msn.com

Administrator strony internetowej: info@ps-wallington.com