Dyrekcja Szkoły

Dyrektorką Polskiej Szkoły w Wallington jest Siostra Emilia Zdeb SSND.
Siostra Emilia należy do zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame.
Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskała tutuł magistra Teologii.
Siostra Emilia rozpoczęła pracę pedagogiczną w roku 1963, którą kontunuuje do dnia dzisiejszego.