Komitet Rodzicielski

Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego:
Marta Brzeski

Bożena Guściora
Dorota Hejzyk
Halina Grabias