Praca domowa

Praca Domowa z dnia 17 lutego 2018r.

               Przygotowujemy się do konkursu “Wielcy Polacy”!!!

KLASA ZADANIE
Zerówka
  1. J. polski – Ks. str. 61 -czytanie.

                  Ks. str. 62 – ćwiczenia.                 

Religia –  Ks. str. 33; Mój Wielki Post – proszę o pomoc dzieciom w wykonaniu tego zadania.

Klasa 1
  1. J. polski – Nauczyć się czytać tekst “Rzeka”

                – Uzupełnij ćwiczenia białe s. 36,37

Religia –  Dokończ kolorować obrazek s. 37. 

Klasa 2  Kl. II a

J.polski –  Naucz się pięknie czytać czytankę pt:”A to pech” str. 62 i 63.

                  Ćwiczenie 7 str. 68 i 69 oraz cała strona 71. 

Kl. II b

J.polski –  Naucz się płynnie czytać czytankę pt: “A to pech” str. 62, 63.

                  Wykonać ćwiczenia; ćw. 7 str. 68, 69.

  Ćw. str. 71.

Klasa 3
  1. J. polski – Naucz się czytać wiersz na str. 126 i 127.

                  Gramatyka  str. 20 i 21.

Religia – Str. 57 i 58.       

Klasa 4
  1. J. polski – Czytanka str. 117.

                  Ćw. str. 165.

Religia – Kat. str. 55; naucz się modlitwy.

Klasa 5
Język polski – wykonaj ćwiczenie na zrozumienie tekstu  ( Fryderyk Chopin ), kartka ksero. 
Gramatyka  – ćw. 1 str.113, ćw. 3- str.114-115 i 4 – str. 115.
Historia – zad. 1 i 2 str.77.
 Klasa 6
  1. J. polski – Napisać definicję słowa “kapliczka”

                 Opisać kapliczkę św. Jana Nepomucena  (czytanka str.121).

Historia – Ćw. 5,6,str 60

                  Ćw. 8 str. 61

                  Zaprojektuj dom z wykorzystaniem elementów szlacheckiego dworku.

Klasa 1 Gimnazjum
  1. J. polski – Ćw. 26 str. 29 (gramatyka).

Historia – Wykonaj ćw. 4 i 6 str. 80.

Religia – Wypisz imiona 12 apostołów (str. 15).

               Wykonaj ćw. 2 str. 16.

Klasa 2 gimnazjum
  1. J. polski – – Poezja 20 w.

                  Str. 9 ćwicz. b, c, VI.

Historia  – Str. 104 ćwicz. 1.

Klasa 3 gimnazjum
  1. J. polski – Poprawność gramatyczna – powtórzenie wiadomości, ćwiczenia ksero.