Praca domowa

Praca Domowa z dnia 6 maja 2017r.

 

KLASA ZADANIE
Zerówka                 Ks. str. 86 – dwa polecenia
Klasa 1
J.polski – Podręcznik “Już czytam”, teks “Radosny maj”,  str. 56

                 Ćwiczenie niebieskie zadanie 4 str. 73.

Religia – Dokończ kolorować obrazek Msza Św.

Klasa 2 Nie ma pracy domowej
Klasa 3 Nie ma pracy domowej
Klasa 4 Nie ma pracy domowej
Klasa 5
Język polski  – proszę napisać 5 zdań na temat Konstytucji 3 maja. Można skorzystać z czytanki do j. polskiego i internetu.
 
Przeczytaj ze zrozumieniem czytankę ” Dar rzeki Fly” , str. 179.
 
Gramatyka  – ćw. 1 str.157 i 2 str. str.158
 
 Klasa 6 Nie ma pracy domowej
Klasa 1 gimnazjum
  1. polski – (ćwiczenia gramatyczne) ćw. IX str. 45.
Klasasa 2 gimnazjum

Nie ma pracy domowej

Klasa 3 gimnazjum Nie ma pracy domowej