Praca domowa

Praca Domowa z dnia 14 października 2017r.

 

KLASA ZADANIE
Zerówka
    1. polski – Czytanie str. 13

                     Ćwiczenie ze str. 14 (proszę wybrać 3 obrazki ).

    Religia – Modlitwa Aniele Boży stróżu mój..  na pamięć.

Klasa 1
J.polski – Podręcznik “Już czytam”,  czytanka pt: “Dom”,  str. 9.

                 Ćwiczenia białe str. 8,9.

Religia – Modlitwa do nauki “Zdrowaś Maryjo.” str. 52 “Katechizm”.

         Pasowanie dzieci na uczniów kl I odbędzie się 21 pażdziernika o godz. 12:30 (ubiór biało- granatowy lub czarny). Zapraszamy Rodziców. Dziękuję.

Klasa 2 Kl. II a

J.polski – Naucz się czytać czytanki pt:”Mama lekarz” str. 46-47.

                  Ćwiczenie str.53.

Religia – Uczymy się na pamięć Akt Żalu str. 10 oraz polecenie str.11.

Muzyka – Utrwalamy słowa poznanych piosenek.

     Naucz się na pamięć, na następną sobotę tekst – Oj! Nie martwcie…(tekst z kartki).

     Proszę zakupić zeszyt e linię.

Kl. II b

  1. polski – Nauczyć się płynnie czytać czytankię pt:”Mama lekarz” str. 47-48.

                 Wykonać ćw. na str. 52-53 Nauczyć się na pamięć tekstu z otrzymanej kopii.

Religia – 10 przykazań Bożych – uczymy się na pamięć.

Muzyka – Na pamięć słowa piosenki pt: “Nasza pani”.

Klasa 3 J.polski – Naucz się czytać tekst str. 33.

                 Naucz się czytać wiersz o warzywach – ksero (dla chętnych dzieci na pamięć).

                 Naucz się pisać nazwy warzyw z wiersza.

                 Wykonaj ćwiczenie – ksero.

Religia – Strona 17.

      W sobotę proszę żeby dzieci przyszły do polskiej szkoły ubrane na biało-granatowo.

       Proszę przynieść $3.00 na kosz andrzejkowy.


Klasa 4 J.polski – Czytanka pt: “Poznańskie koziołki” str. 33.

                 Ćw. str. 75,78.

Religia – Kat. str. 21.

     Proszę przyniesc po $3.00 na kosz andrzejkowy.

Klasa 5
Język polski 

1. Uporządkuj kolejność segmentów w ćwiczeniu “Karol Wojtyła ” kartka ksero. 
2. Gramatyka – ćw. 4 str.29
Historia – zad.7 str.31
Religia – rozwiąż krzyżówkę ze str.8 ( katechizm ).
 
 Klasa 6
  1. polski
Klasa 1 Gimnazjum  4.J polski
Klasasa 2 gimnazjum  J.polski.
Klasa 3 gimnazjum  

      Proszę przynieść $5.00 na koszyk andrzejkowy