Regulamin ucznia

Regulamin ucznia

1. Przychodzić punktualnie na zajęcia lekcyjne

2. Być zawsze przygotowanym na lekcje

3. Poprawnie zachowywać się na zajęciach szkolnych i poza nimi

4. Swoją postawą godnie reprezentować Szkołę podczaas różnych uroczystości szkolnych i kościelnych

5. Szanować pomieszczenia szkolne i znajdujące się w nich wyposażenie. Za zniszczenia przedmiotów w pomieszczeń szkoły uczeń (Jego Rodzice) ponosić będą materialną odpowiedzialność.

6. Szanować i słuchać swoich nauczycieli i wychowawców.

7. Swoim kolegom i koleżankom okazywać pomoc i szacunek.