Zajęcia Dodatkowe

W bieżącym roku szkolnym zapraszamy na następujące zajęcia dodatkowe:

  • KÓŁKO KATECHETYCZNE
  • KÓŁKO MUZYCZNE
  • KÓŁKO PLASTYCZNE
  • KÓŁKO MATEMATYCZNE
  • KÓŁKO TEATRALNE
  • KÓŁKO TŁUMACZA
  • KÓŁKO FOTOGRAFICZNE (Klub Fotoreportera)

Informacje i zapisy w biurze szkoły.