Kółko Katechetyczne

Grupa ta maja na celu poszerzenie wiedzy religijnej, pogłębienie wiary oraz stworzenie wspólnoty.
Jest nawiązaniem do istniejących w Polsce grup oazowych, KSM-owskich oraz wielu innych.
Jest uzupełnieniem, oraz rozszerzeniem wiedzy zdobywanej na lekcjach religii. Nie będą miały formy wykładu, ale używając różnych metod, postaramy się w sposób ciekawy zaangażować wszystkich uczestników spotkania.

Uważamy, że w dzisiejszym zlaicyzowanym i zatomizowanym świecie, istnieje ogromna potrzeba wiary i wspólnoty. Wiara nie jest kwestia jednej chwili, ale jest naszą pracą, naszym zmaganiem się ze sobą, ze swoją wiedzą, która co innego proponuje i która lubi pytać.